Truyện Tranh Viễn Tưởng

Truyện tranh Viễn Tưởng

Truyện viễn tưởng: Là những truyện dựa trên các tác phẩm viết thành sách đã chiếu trên màn ảnh. Những truyện thuộc thể loại này rất gần với tiểu thuyết, sáng tạo bằng trí tưởng tưởng lồng với các hiện tượng khoa học vào truyện du hành trong thời gian và trong không gian ở xa Trái Đất. Hoặc cũng có thể là nội dung tưởng tượng khác để tiên đoán những tác dụng của tiến bộ khoa học và những trạng thái của thế giới tương lai…

Tags: truyen tranh vien tuong, Truyen vien tuong, doc truyen tranh vien tuong, Truyen tranh khoa hoc vien tuong, doc truyen vien tuong, truyện tranh viễn tưởng